Hướng dẫn chọn size

Hướng dẫn chọn size

HÌNH THỨC CHỌN SIZE SẢN PHẨM ĐỒNG PHUC 

Đối với các sản phẩm đồng phục, việc sở hữu những sản phẩm mà phom dáng, kích cỡ vừa với cơ thể là rất quan trọng.

Chính vì thế, Macca Việt Nam đã đưa ra 2 hình thức: May đo và may size.

May đo là đo trực trực tiếp thông số từ cơ thể, sau đó cộng thêm cử động để hoàn thành sản phẩm thành phẩm.

May size là việc ấn định 1 kích thước quần áo chuẩn, để người dùng có thể lựa chọn. Dưới đây là bảng thông số để chọn căn cứ theo chiều cao cân nặng.


Nội dung khác