Hướng dẫn đo size

Hướng dẫn đo size

Trong quá trình lấy số đo cho các cán bộ công nhân viên. Sẽ có nhiều trường hợp một số nhân viên đi công tác xa hay có lý do nào đó mà không thể đến để lấy số đo được.

Khi đó, giải pháp hữu hiệu nhất chính là tự lấy số đo cho cá nhân.

Dưới đây, Macca Việt Nam sẽ hướng dẫn cách tự lấy số đo cho cơ thể :


Nội dung khác